TERAPIA
OPIERA SIĘ
NA MOTYWACJI
Pomogę Ci ją znaleźć
Anna Schulz
O MNIE
Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Obecnie, w swojej praktyce terapeutycznej, pomagam osobom po doświadczeniach traumatycznych, między innymi, takich jak: nadużycia seksualne, kryzysy utraty, wypadki komunikacyjne, konflikty zbrojne (pomagam pracownikom służb mundurowych).
Ponadto wspieram osoby, które doświadczają kryzysów w relacjach, a także borykają się z zaburzeniami psychicznymi.

Proces terapii opieram na fundamentach gruntownej edukacji specjalistycznej:


Magister Psychologii
Uniwersytet Jagielloński // Instytut Psychologii Stosowanej

Psychotraumatolog
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii // Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium

Specjalistka PTSD – Syndrom Stresu Pourazowego
Cognitive Processing Therapy // Medical University in South Carolina

Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART@
 

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów.

Najważniejsze doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas pracy z Pacjentami Szpitala Psychiatrycznego im. dr Babińskiego w Krakowie, Oddziale Psychiatrii w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także w zespole psychologów policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ponadto pracowałam w jednej z trójmiejskich poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Obecnie zawodowo pozostaję związana z sektorem służb mundurowych.
PROWADZĘ PRACĘ TERAPEUTYCZNĄ

zaburzeń osobowości
kryzysów w związkach
kryzysu utraty
depresji
kryzysów psychologicznych
zaburzeń lękowych

Masz inną trudność? Skontaktuj się ze mną

SPECJALIZUJĘ SIĘ W TERAPII PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH
PTSD zaburzeń stresu pourazowego oraz stresu bojowego

TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
PRZEBIEG PROCESU LECZENIADZIECI / MŁODZIEŻ

Pierwszym krokiem jest prowadzona przeze mnie rozmowa w obecności młodego człowieka i jego rodziców/opiekunów. Jest to ważny moment diagnostyczny, pozwalający poznać perspektywę, z której członkowie rodziny mierzą się z problemem. Kolejne spotkania (już bez obecności rodziny) to czas pozwalający na poznanie osoby, która uczestniczy w procesie terapeutycznym, a także czynników mogących zachwiać jej psychiczną równowagą. Na tym etapie odnajduję motywację, która pomoże młodemu człowiekowi przystąpić do terapii oraz otworzyć się na pokonanie trudności z jakimi się boryka. Z nowym nastawieniem/ ukierunkowaniem, ustalamy wspólnie (na spotkaniu z rodziną) przybliżony czas terapii oraz zasady i cel, do którego dążymy.DOROŚLI

Moim celem jest, by podczas bolesnego i trudnego procesu terapii, pacjent czuł się komfortowo w obecności terapeuty. Praca terapeutyczna poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, na których rozpoznaję motywację do leczenia oraz pomagam ją wzmocnić. Rozmowy podczas sesji (raz lub dwa razy w tygodniu) są czasem, kiedy stwarzam pacjentowi możliwość do mówienia o myślach, przemyśleniach, skojarzeniach, tak długo, jak tego potrzebuje. Na etapie gotowości do leczenia, określam czas terapii, cel, do którego dążymy oraz zasady, którymi będziemy się kierować podczas całego procesu leczenia.

METODA LECZENIA
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA


Psychoterapia psychodynamiczna jest zarówno metodą leczenia, jak i sposobem myślenia - o pacjencie, a także o relacji między pacjentem a terapeutą. W podejściu psychodynamicznym koncetrujemy się na problematyce procesów nieświadomych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie człowieka. Głównym przedmiotem rozważań oraz refleksji jest dynamika relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Ważnym obszarem do pracy podczas spotkań terapeutycznych jest sfera wewnętrznych konfliktów pacjenta, które są w opozycji do różnorodnych potrzeb, popędów, pragnień oraz wyobrażeń.

Uzyskanie wglądu w konfliktowy obszar, zarówno pod względem intelektualnego zrozumienia jego istoty, jak i doznania emocjonalnego przeżycia z nim związanego, umożliwia bardziej świadome, dojrzałe życie, jak również obniżenie, bądź zanik, objawów chorobowych. W proponowanym podejściu psychoterapeuta określa z pacjentem zasady prowadzenia terapii oraz cele terapeutyczne, które wspólnie będą się starali osiągnąć – cele te mogą być w trakcie terapii zmieniane lub doprecyzowywane. Najczęściej jednak zmiany zachodzące podczas terapii dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmiany funkcjonowania i wyleczenia.
 
Konsultacja 200 zł (50 minut)
Konsultacja online 200 zł (50 minut)
Terapia indywidualna  dzieci/młodzież/dorośli - 220 zł (50 minut)
Proces rozpoczęcia terapii poprzedzają 4 spotkania konsultacyjne służące poznaniu i wstępnej diagnozie pacjentaGabinet czynny do godziny 21:00 – umów wizytę
ul. Władysława IV 40/17
81-385 Gdynia
Copyright: Anna Schulz